Reševanje podatkov - Anni d.o.o.

Reševanje podatkov

By

RAID polje

V današnjem času hitrih internetnih povezav in velikega prenosa podatkov se marsikdaj srečamo s težavo, ki pa niti ni tako zanemarljiva. Prav hitro se nam namreč lahko zgodi, da zaradi prevelike količine podatkov, ki so shranjeni na našem trdem disku, le-tega zapolnimo. Tako ostanemo brez dodatnega prostora, kamor bi lahko shranili pomembne informacije, ki jih na naš trdi disk shranjujemo vsak dan. To težavo lahko elegantno rešimo z nakupom zunanjega trdega diska, ki ga nato priklopimo na naš računalnik in tako prostor za shranjevanje podatkov povečamo. A težava nastane, ko se trdi disk brez našega poprejšnjega strinjanja zaradi nepojasnjenih razlogov odloči, da bo prenehal delovati. Takrat se soočimo z veliko izgubo podatkov, ki nas lahko precej stane.


Edina rešitev v tem primeru je, da zunanji trdi disk odnesemo k mojstru za reševanje podatkov, ki nato opravi svoje magično delo in povrne naše informacije v prvotno stanje. To ni preveč poceni, prav tako pa zahteva kar nekaj časa, da se izvede.

Če pa smo eden izmed tistih, ki so na vse pripravljeni vnaprej in ki razmišljajo pet korakov v prihodnost, pa lahko hitro poskrbimo, da do te situacije sploh ne pride. Namesto, da se odločimo za nakup zunanjega trdega diska, v svoj tehnološki park raje uvedemo RAID avtomatsko kopiranje na več diskov, ki so shranjeni v našem računalniku. To kopiranje je izvedeno strojno, za kar skrbi namenski krmilnik diskov v računalniku, ki naše trde diske poveže v RAID polje.

RAID oziroma »Redundant array of inexpensive disks« je standard, ki omogoča povezovanje dveh ali več trdih diskov ter upravljanja z njimi. Ta sistem je nastal z željo, da bi med sabo povezali več manjših trdih diskov in tako ustvarili večjo, hitrejšo, varnejšo in zmogljivejšo celoto.

Obstaja več tipov RAID povezovanja, ki jih imenujemo tudi RAID polja:

  • RAID polje 0 nam omogoča, da dva manjša diska združimo v enega večjega. Tako pridobimo dodaten prostor, ne pa tudi varnosti ob izgubi podatkov, kar je največja pomanjkljivost tega RAID polja.
  • RAID polje 1 prepolovi kapaciteto na diskih, ker se podatki iz enega diska avtomatsko kopirajo na drugega. Tako se ustvari identična slika obeh diskov, kar pa omogoča hiter priklic podatkov iz enega diska, v primeru, da se drugi disk nepričakovano okvari (ali obratno).
  • RAID polje 5 je skupek vsaj treh trdih diskov. Pri tem postopku je prostor, ki nam je na voljo, seštevek dveh diskov, tretji disk pa služi za skupno varnostno kopijo obeh diskov. RAID polje 5 omogoča varnost podatkov, ki je omejena z izpadom največ enega diska, a to polje nam hkrati ponuja najboljše razmerje med številom diskov, ki jih potrebujemo in varnostjo oziroma hitrostjo.
  • Drugi tipi RAID polja (RAID polje 2, 3, 4, 6, 10, 01, 50) pa so izpeljani iz zgoraj napisanih polj. Za njihovo izvedbo potrebujemo večje število trdih diskov, omogočajo pa nam veliko več zanesljivosti in varnosti, tudi v primeru izpada enega ali več diskov hkrati.