Reševanje podatkov - Anni d.o.o.

Reševanje podatkov

By

Restavriranje podatkov

V današnjem času se vse pogosteje srečujemo z izgubo ali okvaro podatkov. Trdi diski in drugi prenosni mediji, kjer shranjujemo naše podatke, niso vedno tehnično dovršeni, zato se nam kaj hitro lahko zgodi, da določene podatke izgubimo. Izguba ali okvara podatkov lahko nastopi zaradi različnih dejavnikov. Dejavniki, ki najpogosteje povzročijo izgubo podatkov, so lahko posledica strojne okvare, izpadov električnega toka, mehanskih poškodb diska ali celo namernega brisanja podatkov s strani uporabnika ali virusa. Vsi ti dejavniki na koncu pripeljejo do tega, da ostanemo brez naših dragocenih podatkov. Ko se soočimo z izgubo podatkov, nam je bistvenega pomena, da jih čim prej obnovimo, saj lahko le tako hitro in nemoteno nadaljujemo z našim delom.


Restavriranje podatkov je strokoven izraz, ki ga uporabljamo takrat, ko govorimo o reševanju podatkov iz okvarjenih medijev. V angleščini imenujemo ta proces tudi »data restore«, poskrbi pa, da v čim krajšem času nadomestimo oziroma obnovimo naše izgubljene podatke. Pojem »restavriranje« je poznan na mnogih področjih, najlažje pa ga je razumeti tako, da si predstavljamo stare izkopanine, ki so jih arheologi našli skrite globoko v zemlji. Predmeti, ki jih najdejo, niso nikoli povsem celi in vedno manjka kakšen pomemben delček, ki tvori celoto. Naloga restavratorja je, da nadomesti manjkajoče delčke in tako vzpostavi popolno celoto, kot je bila pred poškodbo. Na enak način poteka tudi restavriranje podatkov na področju računalništva. Ustrezna programska oprema primerja poškodovane podatke s tistimi iz varnostne kopije, nato pa jih obnovi tako, da tvorijo popolno celoto.

Raziskave so pokazale, da kar 30% varnostnih kopij, ki jih izdelamo na trdem disku, po izgubi podatkov ne omogočijo ustreznega restavriranja podatkov. Težava je v tem, da je varnostna kopija, s katero nato poskusimo restavrirati podatke, velikokrat shranjena na disku, ki se je poškodoval, to pa restavriranje podatkov napravi za nemogočo nalogo, saj so izgubljeni podatki tudi v varnostni kopiji.

Tej težavi, ki nas lahko zelo drago stane, pa se lahko vnaprej izognemo tako, da uporabimo ustrezno programsko opremo, s katero shranimo podatke na diskovna polja, oddaljen strežnik, zunanji disk ali na kakšen drug medij. Tako lahko izdelamo varnostno kopijo našega diska na enem mediju, če pa rokujemo z zelo občutljivimi informacijami, pa lahko izdelamo varnostne kopije na različnih medijih. Na takšen način lahko podatke obnovimo tudi takrat, ko se sočasno okvarita dva medija, saj imamo še vedno na voljo tretji medij, kjer je izdelana popolna varnostna kopija.

Z izdelavo ustrezne varnostne kopije, ki se ne nahaja le na enem disku, si zagotovimo zanesljivo varnostno kopiranje in enostavno restavriranje podatkov v primeru njihove izgube. Če je naša varnostna kopija shranjena na disku, ki se ni poškodoval, lahko po izgubi podatkov le-te hitro restavriramo, saj so še vedno shranjeni in nedotaknjeni, na srečo pa na drugem mestu, ki ni poškodovano. S tem si prihranimo ogromno časa, saj je restavriranje podatkov zaključeno hitro. Prav tako si prihranimo ogromno živcev, ker nam ni potrebno skrbeti, ali bomo lahko rešili vse podatke, ob tem pa prihranimo tudi kar nekaj denarja, saj reševanje podatkov ni tako poceni, če pa nimamo izdelane ustrezne varnostne kopije, pa je lahko to celo misija nemogoče.